Jagiellonian University Repository

La bambola, la madre, l’amazzone : risvolti sociologici del rimodellamento dei corpi femminili

pcg.skipToMenu

La bambola, la madre, l’amazzone : risvolti sociologici del rimodellamento dei corpi femminili

Show full item record

dc.contributor.author Campa, Riccardo [SAP11017849] pl
dc.contributor.editor Prüfer, Paweł pl
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:17:18Z
dc.date.available 2017-07-03T09:17:18Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65466-09-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42212
dc.language ita pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title La bambola, la madre, l’amazzone : risvolti sociologici del rimodellamento dei corpi femminili pl
dc.title.alternative The doll, the mother, the Amazon : sociological implications of female bodies’ remodeling pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża pl
dc.description.physical 73-100 pl
dc.abstract.pl Autor podejmuje próbę zrekonstruowania genealogii trzech modeli kobiecego piękna, takich jak kobieta-lalka, kobieta-matka i kobieta-amazonka. Dokonuje tego wykorzystując podejście socjologii historycznej. Po pierwsze, artykuł odnosi się do danych statystycznych dotyczących chirurgii plastycznej, schematów żywieniowych i zajęć sportowych. Po drugie, ukazuje z punktu widzenia historii jak atrybuty kobiecej cielesności, takie jak szczupła sylwetka ciała, kształty kobiece oraz budowa i umięśnienie ciała, stały się kolejno walorami estetycznymi dla pierwszego, drugiego i trzeciego modelu. Autor zwraca również uwagę na zaburzenia, takie jak anoreksja, deformacje nabyte w wyniku zabiegu chirurgicznego lub zatrucia środkami dopingującymi, które wynikają z błędów w realizacji ideałów estetycznych. pl
dc.abstract.en The author, by taking the perspective of historical sociology, reconstructs the genealogy of three models of female beauty, here referred as "woman - doll", "woman - mother" and "woman - Amazon", which are widespread in our times. After taking into account statistical data on cosmetic surgery, dietary regimens, and sports activities, the study reconstructs the historical events that have turned features such as thinness, sinuous curves, and muscular body into aesthetic values, respectively in relation to the first, the second and third model of beauty. Some attention is also paid to disorders - such as anorexia, deformities acquired as a result of surgery, or intoxication by enhancing drugs - that result from errors in achieving aesthetic ideals. pl
dc.abstract.other L’autore, assumendo la prospettiva della sociologia storica, ricostruisce la genealogia di tre modelli di bellezza femminile oggi diffusi, che sono qui denominati "donna-bambola", "donna-madre" e "donna-amazzone". Dopo aver fatto riferimento a dati statistici relativi a interventi di chirurgia estetica, regimi dietetici e attività sportive, lo studio ricostruisce le vicende storiche che hanno elevato a valori estetici la magrezza, le curve sinuose e il corpo muscoloso, in relazione rispettivamente al primo, al secondo e al terzo modello di bellezza. Una certa attenzione è posta anche a patologie - come l’anoressia, le deformità acquisite in seguito a interventi chirurgici inopportuni o l’intossicazione da sostanze dopanti - che derivano da eccessi nel conseguimento degli ideali estetici. pl
dc.subject.pl kobiece piękno pl
dc.subject.pl szczupłość pl
dc.subject.pl anoreksja pl
dc.subject.pl chirurgia plastyczna pl
dc.subject.pl socjologia historyczna pl
dc.subject.en female beauty pl
dc.subject.en thinness pl
dc.subject.en anorexia pl
dc.subject.en plastic surgery pl
dc.subject.en historical sociology pl
dc.description.points 5 pl
dc.description.publication 2 pl
dc.title.container Na krawędzi : reperkusje zachowań ryzykownych w relacji do ciała pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.sourceinfo liczba autorów 21; liczba stron 319; liczba arkuszy wydawniczych 22; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska