Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Selected problems on discrete time stochastic control for dynamic risk and performance measures

Selected problems on discrete time stochastic control ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright