Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rigorous integration of Delay Differential Equations

Rigorous integration of Delay Differential Equations

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright