Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Diccionario de Catalina la Grande (1787-1789) : análisis del material español

Diccionario de Catalina la Grande (1787-1789) : ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Stala, Ewa [SAP11017361] pl
dc.date.accessioned 2017-06-30T13:22:10Z
dc.date.available 2017-06-30T13:22:10Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 2082-8594 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42185
dc.language spa pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Diccionario de Catalina la Grande (1787-1789) : análisis del material español pl
dc.title.alternative Dictionary of Catherine the Great (1787-1789) : analysis of Spanish material pl
dc.title.alternative Słownik Katarzyny II (1787-1789) : analiza materiału hiszpańskiego pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 151-163 pl
dc.identifier.weblink http://www.filg.uj.edu.pl/documents/41616/135698997/SI_10_2011_Stala.pdf/c5661505-8656-4d5c-9087-758d9dd10cb6 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest przedstawienie materiału hiszpańskiego z nieznanego szerzej XIX-wiecznego słownika wydanego w Sankt Petersburgu przez P.S. Pallasa. Po krótkiej nocie biograficznej następuje przedstawienie materiału leksykograficznego, a następnie jego analiza pod kątem jego transliteracji, fonetyki, morfologii oraz cech leksykalnych. Jak zwykle okazuje się, że badanie nieznanego materiału odkrywa kolejne niespodzianki językowe i jest niezawodnym źródłem do poszerzenia znajomości, choćby w ograniczonym stopniu, historii danego języka. pl
dc.abstract.en This article presents the Spanish material from an unknown 19th century dictionary published in S. Petersburg by P.S. Pallas. After a brief biographical note, followed by the presentation of the lexicographic material, its analysis in terms of its transliteration, phonetics, morphology and lexical features is presented. As usual, it turns out that the study of any unknown material reveals new linguistic surprises and is an infallible way to increase the knowledge, even to a limited extent, of the history of any language. pl
dc.subject.pl leksykografia historyczna pl
dc.subject.pl historia języka pl
dc.subject.pl fonetyka pl
dc.subject.pl morfologia pl
dc.subject.pl leksykologia pl
dc.subject.en historical lexicography pl
dc.subject.en language history pl
dc.subject.en phonetics pl
dc.subject.en morphology pl
dc.subject.en lexicology pl
dc.description.number 10 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.doi 10.12797/SI.10.2011.10.12 pl
dc.identifier.eissn 2391-7636 pl
dc.title.journal Studia Iberystyczne pl
dc.title.volume La Edad de Plata del hispanismo cracoviano : textos y contextos = The Silver Age of Hispanic studies in Cracow : texts and contexts = Srebrny wiek krakowskiej hispanistyki : teksty i konteksty pl
dc.language.container spa pl
dc.date.accession 2017-09-29 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 6


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska