Jagiellonian University Repository

No dirás falso testimonio contra tu prójimo : "Himmelweg" de Juan Mayorga en Cracovia

pcg.skipToMenu

No dirás falso testimonio contra tu prójimo : "Himmelweg" de Juan Mayorga en Cracovia

Show full item record

dc.contributor.author Sawicka, Anna [SAP11010959] pl
dc.date.accessioned 2017-06-30T13:15:38Z
dc.date.available 2017-06-30T13:15:38Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 2082-8594 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42182
dc.language spa pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title No dirás falso testimonio contra tu prójimo : "Himmelweg" de Juan Mayorga en Cracovia pl
dc.title.alternative Do not bear false witness against your neighbour : "Himmelweg" by Juan Mayorga in Cracow pl
dc.title.alternative Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu : "Himmelweg" Juana Mayorgi w Krakowie pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 295-315 pl
dc.identifier.weblink http://www.filg.uj.edu.pl/documents/41616/135698997/SI_10_2011_Sawicka2.pdf/f6a6a84e-0bc9-47d7-9573-71d17ad3a3df pl
dc.abstract.pl Artykuł zawiera trzy wątki: analizę dramatu Himmelweg hiszpańskiego dramaturga Juana Mayorgi, zainspirowanego wydarzeniami w getcie Terezin, krytyczny przegląd recenzji dokumentujących recepcję jego spektaklu na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem krakowskiej inscenizacji w 2011 r. w Teatrze im. J. Słowackiego, w reżyserii Katarzyny Kalwat, oraz opis poświęconych dramatowi i spektaklowi zajęć w ramach przedmiotu "Współczesny teatr hiszpański". Konkluzja zwraca uwagę na złożoność i aktualność utworu, interpretowanego jako współczesny moralitet, a także na korzyści dydaktyczne oraz intelektualne, jakie przyniosło poświęcenie mu zajęć, których gościem specjalnym była reżyserka spektaklu. pl
dc.abstract.en The present article focuses on three issues. The first one is the analysis of the drama Himmelweg, inspired by the events that took place in the ghetto of Terezin by Spanish playwright Juan Mayorga. The second problem discussed is a critical look at reviews that document the reception of this performance in the world, particulary referring to the one directed by Katarzyna Kalwat at the Juliusz Słowacki Theater in Cracow in 2011. And finally, the author describes one of the classes of Contemporary Spanish Theater course which was dedicated to this particular drama and performance. The special guest was the drama director. The conclusion stresses the complexity and relevance of this work, interpreted as a contemporary morality as well as the educational and intellectual benefits incurred by the workshop. pl
dc.subject.pl Juan Mayorga pl
dc.subject.pl Katarzyna Kalwat pl
dc.subject.pl dramat hiszpański pl
dc.subject.pl teatr polski pl
dc.subject.pl Terezin pl
dc.subject.en Juan Mayorga pl
dc.subject.en Katarzyna Kalwat pl
dc.subject.en Spanish drama pl
dc.subject.en polish theater pl
dc.subject.en Terezin pl
dc.description.number 10 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.12797/SI.10.2011.10.22 pl
dc.identifier.eissn 2391-7636 pl
dc.title.journal Studia Iberystyczne pl
dc.title.volume La Edad de Plata del hispanismo cracoviano : textos y contextos = The Silver Age of Hispanic studies in Cracow : texts and contexts = Srebrny wiek krakowskiej hispanistyki : teksty i konteksty pl
dc.language.container spa pl
dc.date.accession 2017-09-29 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska