Jagiellonian University Repository

Partycypacja interesariuszy w budowaniu przewagi konkurencyjnej jako czynnik społecznej odpowiedzialności biznesu

Partycypacja interesariuszy w budowaniu przewagi ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright