Jagiellonian University Repository

Concepto de emisor y la deixis de persona en los textos periodísticos

Concepto de emisor y la deixis de persona en los ...

Show full item record

dc.contributor.author Komorowska, Agata [SAP11018851] pl
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:45:27Z
dc.date.available 2017-06-30T10:45:27Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-015-5 pl
dc.identifier.issn 2082-8594 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42152
dc.language spa pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.subject.other deixis pl
dc.subject.other texto periodístico pl
dc.subject.other discurso pl
dc.subject.other categoría de persona pl
dc.title Concepto de emisor y la deixis de persona en los textos periodísticos pl
dc.title.alternative The concept of speaker and personal deixis in Spanish press texts pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 133-145 pl
dc.identifier.weblink http://www.filg.uj.edu.pl/documents/41616/135726907/SI_8_2009_Komorowska.pdf/d2b55059-7258-4604-a1bf-90657aed9518 pl
dc.abstract.pl Przedmiotem artykułu jest analiza konkretnych przykładów użycia wskazywania (deiksy) osoby w hiszpańskiej prasie. Zjawisko to wydaje się interesujące ze względu na specyfikę sytuacji wypowiedzi w przypadku tekstu prasowego, która pozwala na konstruowanie strategii dyskursu w oparciu o elementy deiktyczne. pl
dc.abstract.en The objective of the article is to analyse examples of use of personal deixis in the Spanish press. This phenomenon seems to be interesting because of specific situation of enunciation in case of written press text. This allows creating discourse strategy based on deictic elements. pl
dc.subject.pl deiksa pl
dc.subject.pl tekst prasowy pl
dc.subject.pl dyskurs pl
dc.subject.pl kategoria osoby pl
dc.subject.en deixis pl
dc.subject.en press text pl
dc.subject.en discourse pl
dc.subject.en personal category pl
dc.description.number 8 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.eissn 2391-7636 pl
dc.title.journal Studia Iberystyczne pl
dc.title.volume Zrozumieć język, przetłumaczyć świat : księga pamiątkowa dedykowana profesor Jadwidze Koniecznej-Twardzikowej pl
dc.language.container spa pl
dc.date.accession 2017-09-29 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska