Jagiellonian University Repository

Językowe obrazy katastrof naturalnych we współczesnej prasie polskiej na przykładzie powodzi stulecia w Polsce, fali tsunami w Azji Południowo-Wschodniej oraz huraganu Katrina w USA

Językowe obrazy katastrof naturalnych we współczesnej ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright