Jagiellonian University Repository

Badanie wpływu anharmoniczności na widma oscylacyjne wybranych układów z wiązaniami wodorowymi

Badanie wpływu anharmoniczności na widma oscylacyjne ...

Show full item record

dc.contributor.advisor Wójcik, Marek [SAP11006197] pl
dc.contributor.author Kwiendacz, Jacek [USOS1420] pl
dc.date.accessioned 2017-06-30T09:32:22Z
dc.date.available 2017-06-30T09:32:22Z
dc.date.submitted 2011-01-13 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42140
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Badanie wpływu anharmoniczności na widma oscylacyjne wybranych układów z wiązaniami wodorowymi pl
dc.title.alternative The influence of anharmonicity on vibrational spectra of hydrogen bonds in selected molecular systems : theoretical and spectroscopic study pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical [1], 173 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.subject.pl wiązanie wodorowe pl
dc.subject.pl widma oscylacyjne pl
dc.subject.pl anharmoniczność pl
dc.subject.pl obliczenia kwantowo-mechaniczne pl
dc.subject.pl dynamika molekularna pl
dc.subject.en hydrogen bond pl
dc.subject.en vibrational spectra pl
dc.subject.en anharmonicity pl
dc.subject.en quantum-mechanical calculations pl
dc.subject.en molecular dynamics pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2011/025 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Chemii pl
dc.contributor.reviewer Latajka, Zdzisław pl
dc.contributor.reviewer Sadlej, Joanna pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright