Jagiellonian University Repository

Badanie wpływu anharmoniczności na widma oscylacyjne wybranych układów z wiązaniami wodorowymi

Badanie wpływu anharmoniczności na widma oscylacyjne ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright