Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Operátorok a magyar mondatban : funkcionális kognitív nézőpontból

Operátorok a magyar mondatban : funkcionális kognitív ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Imrényi, András [SAP14010122] pl
dc.contributor.editor Tátrai, Szilárd [SAP11017827] pl
dc.contributor.editor Laczkó, Krisztina pl
dc.date.accessioned 2015-03-25T14:05:59Z
dc.date.available 2015-03-25T14:05:59Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-615-5371-21-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4211
dc.language hun pl
dc.title Operátorok a magyar mondatban : funkcionális kognitív nézőpontból pl
dc.title.alternative Operators in the Hungarian clause : from a functional cognitive perspective pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Budapest : ELTE Eötvös József Collegium pl
dc.description.physical 131-146 pl
dc.subject.en operator pl
dc.subject.en multi-dimensional network pl
dc.subject.en extension pl
dc.subject.en overriding pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Elmélet és módszer : nyelvészeti tanulmányok pl
dc.language.container hun pl
dc.participation Imrényi, András: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Językoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach