Jagiellonian University Repository

Knowledge management as an area of managerial education : the assessment of a business’ capacity to create knowledge (Communiqué)

pcg.skipToMenu

Knowledge management as an area of managerial education : the assessment of a business’ capacity to create knowledge (Communiqué)

Show full item record

dc.contributor.author Batorski, Jarema [SAP11018775] pl
dc.contributor.editor Sroślak, Grzegorz [SAP11019938] pl
dc.contributor.editor Wierzbik-Strońska, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2015-03-25T12:07:55Z
dc.date.available 2015-03-25T12:07:55Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-937064-5-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4193
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Knowledge management as an area of managerial education : the assessment of a business’ capacity to create knowledge (Communiqué) pl
dc.title.alternative Zarządzanie wiedzą jako dziedzina kształcenia menedżerów : ocena zdolności przedsiębiorstwa do tworzenia wiedzy (komunikat) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej pl
dc.description.physical 109-112 pl
dc.abstract.pl Połączenie odkrywania wiedzy z jej zastosowaniem prowadzi do przekształcenia organizacji w twórczą, w której zostaje wykorzystany potencjał wszystkich pracowników. Główny cel zarządzania wiedzą stanowi lepsze wykorzystanie wiedzy pracowników dla dobra przedsiębiorstwa. Kształcenie menedżerów w tym zakresie można wspomóc, wykorzystując uprzednio zaadaptowane i przetestowane narzędzie badawcze, służące do oceny zdolności przedsiębiorstwa do tworzenia wiedzy. pl
dc.abstract.en The combination of knowledge acquisition with its application leads to converting the organization into a creative one in which the potential of all the employees is being used. A better use of knowledge by employees for the good of an enterprise is the main objective of knowledge management. Managerial education in that area may be enriched through application of a previously adapted and adjusted survey tool serving to evaluate the potential of an enterprise to create knowledge. pl
dc.subject.pl tworzenie wiedzy pl
dc.subject.pl przedsiębiorstwo pl
dc.subject.en creating knowledge pl
dc.subject.en enterprise pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Szkolnictwo wyższe w Polsce i Rosji : wybrane problemy = Higher education in Poland and Russia : chosen problems pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Katedra Zarządzania w Turystyce pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)