Jagiellonian University Repository

Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach

Opracowanie programów studiów doktoranckich o ...

Show full item record

dc.contributor.author Dokowicz, Marcin pl
dc.contributor.author Dyląg, Ewelina [SAP14000751] pl
dc.contributor.author Knopik, Tomasz pl
dc.contributor.author Kraśniewski, Andrzej pl
dc.contributor.author Kulczycki, Emanuel pl
dc.contributor.author Kurowska, Kinga pl
dc.contributor.author Lewicki, Jacek pl
dc.contributor.author Malińska, Krystyna pl
dc.contributor.author Markuszewski, Michał pl
dc.contributor.author Sobótka-Demianowska, Katarzyna pl
dc.contributor.author Walczyk-Matuszyk, Katarzyna pl
dc.contributor.author Mirecka, Jadwiga pl
dc.contributor.author Wierzchoń, Michał [SAP11018430] pl
dc.date.accessioned 2017-06-28T07:58:30Z
dc.date.available 2017-06-28T07:58:30Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-942141-1-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/41938
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach pl
dc.title.alternative A proposal of doctoral studies programmes with different thematic profiles pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Warszawa : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pl
dc.description.physical 282 pl
dc.description.additional Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pozakonkursowego, program operacyjny: wiedza, edukacja, rozwój pt.: "Kształcenie na studiach doktoranckich: opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach" pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/10593/17522 pl
dc.subject.pl studia doktoranckie pl
dc.subject.en doctoral studies pl
dc.description.publication 16,6 pl
dc.date.accession 2017-06-28 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych : Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska