Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

2021 : a campus OdysseyAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Izak, Michał
Kostera Monika
Zawadzki Michał

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Izak, Michał
Kostera Monika
Zawadzki Michał

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Izak, Michał
Kostera Monika
Zawadzki Michał