Jagiellonian University Repository

Rola małych miast w rozwoju lokalnym poprzez wdrażanie metody LEADER na przykładzie województwa śląskiego

pcg.skipToMenu

Rola małych miast w rozwoju lokalnym poprzez wdrażanie metody LEADER na przykładzie województwa śląskiego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa