Jagiellonian University Repository

Impact of fibrinogen carbamylation on fibrin clot formation and stability

pcg.skipToMenu

Impact of fibrinogen carbamylation on fibrin clot formation and stability

Show full item record

dc.contributor.author Binder, Veronika pl
dc.contributor.author Bergum, Brith pl
dc.contributor.author Jaisson, Stéphane pl
dc.contributor.author Gillery, Philippe pl
dc.contributor.author Scavenius, Carsten pl
dc.contributor.author Spriet, Endy pl
dc.contributor.author Nyhaug, Anne Karin pl
dc.contributor.author Roberts, Helen M. pl
dc.contributor.author Chapple, Iain L. C. pl
dc.contributor.author Hellvard, Annelie [SAP14019166] pl
dc.contributor.author Delaleu, Nicolas pl
dc.contributor.author Mydel, Piotr [SAP14019835] pl
dc.date.accessioned 2017-06-19T08:22:37Z
dc.date.available 2017-06-19T08:22:37Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0340-6245 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/41570
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Impact of fibrinogen carbamylation on fibrin clot formation and stability pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 899-910 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 909-910 pl
dc.subject.en fibrinogen pl
dc.subject.en carbamylation pl
dc.subject.en fibrin structure pl
dc.description.volume 117 pl
dc.description.number 5 pl
dc.identifier.doi 10.1160/TH16-09-0704 pl
dc.title.journal Thrombosis and Haemostasis pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Mikrobiologii pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych : Małopolskie Centrum Biotechnologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa