Jagiellonian University Repository

Impact of fibrinogen carbamylation on fibrin clot formation and stability

pcg.skipToMenu

Impact of fibrinogen carbamylation on fibrin clot formation and stability

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa