Jagiellonian University Repository

"Pamięci Kazimierza Wielkiego Żydzi-Polacy" : o zapomnianym projekcie budowy pomnika królewskiego na krakowskim Kazimierzu

"Pamięci Kazimierza Wielkiego Żydzi-Polacy" : o ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska