Jagiellonian University Repository

Publikowanie naukowe jako proces organizacji wiedzy : zarys koncepcji

pcg.skipToMenu

Publikowanie naukowe jako proces organizacji wiedzy : zarys koncepcji

Show full item record

dc.contributor.author Nahotko, Marek [SAP11116142] pl
dc.contributor.editor Sosińska-Kalata, Barbara pl
dc.contributor.editor Przastek-Samokowa, Maria pl
dc.contributor.editor Wiorogórska, Zuzanna pl
dc.date.accessioned 2015-03-25T09:01:09Z
dc.date.available 2015-03-25T09:01:09Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64203-28-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4152
dc.language pol pl
dc.title Publikowanie naukowe jako proces organizacji wiedzy : zarys koncepcji pl
dc.title.alternative Scientific publishing as knowledge organization process : outline of the concept pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwo SBP pl
dc.description.physical 137-150 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 148-149 pl
dc.abstract.pl W artykule przedstawione zostały problemy publikowania naukowego, jako procesu organizacji wiedzy , w którym stosowane są systemy organizacji wiedzy (SOW). Zaproponowano model publikowania naukowego na tle innych modeli: modelu transformacji informacji w wiedzę Hackathorna, modelu E2E Fauchera oraz modelu publikowania naukowego SPLC. Model ten wskazuje na rolę wiedzy: naukowca, wydawcy i indeksujących w OW. Nawiązuje on do modelu komunikacji naukowej, wcześniej przedstawionego przez autora (Nahotko, 2010). Przedstawiono wykaz SOW stosowanych jako narzędzia organizacji i kodyfikacji(eksternalizacji) wiedzy w publikowaniu naukowym i zaproponowano ich wstępny podział. Wskazano na procesy OW związane z transferem publikowania naukowego do środowiska elektronicznego. pl
dc.abstract.en In the paper problem of scientific publishing as knowledge organization process using knowledge organization system (KOS) are presented. A model of scientific publishing as a KO process is proposed, compared to other models: Hackathorn’s transformation of information into knowledge model, E2E model by Faucher and SPLC publishing model. The new model emphasizes the role of knowledge possessed by: the researcher, publisher and indexer in KOS. It refers to the scientific communication model previously presented by author (Nahotko, 2010). KOS used as a tool for organization and codification (externalization) of knowledge in scientific publications are listed and their preliminary division is proposed. KO processes particularly important in electronic publishing were indicated. pl
dc.subject.pl publikowanie naukowe pl
dc.subject.pl organizacja wiedzy pl
dc.subject.pl organizacja informacji pl
dc.subject.pl systemy organizacji wiedzy pl
dc.subject.pl model organizacji wiedzy pl
dc.description.series Miscellanea Informatologica Varsoviensia; 7 pl
dc.description.series Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 154 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-64203-35-0 pl
dc.title.container Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki : praca zbiorowa pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)