Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Was Mendelian genetics taught during the Lysenkoist period in Poland?

Was Mendelian genetics taught during the Lysenkoist ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Köhler, Piotr [SAP11012216] pl
dc.date.accessioned 2015-03-25T08:19:10Z
dc.date.available 2015-03-25T08:19:10Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0085-0748 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4149
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Was Mendelian genetics taught during the Lysenkoist period in Poland? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 15-23 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 22-23 pl
dc.abstract.en The content of Polish textbooks of botany, zoology and rudiments of evolutionism of Lysenkoist times was analysed, along with a methodological manual for biology and a set of guidelines. On this basis, and taking into account the memories of eyewitnesses, it can be stated that Mendelian genetics was not taught in schools in Poland during the Lysenkoist period. pl
dc.subject.en Lysenkoism pl
dc.subject.en genetics pl
dc.subject.en biology pl
dc.subject.en Poland pl
dc.description.volume 50 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 5 pl
dc.description.publication 0,75 pl
dc.title.journal Folia Mendeliana pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska