Jagiellonian University Repository

The information architecture of the search interface in the International Children's Digital Library

pcg.skipToMenu

The information architecture of the search interface in the International Children's Digital Library

Show full item record

dc.contributor.author Motylińska, Paulina [USOS95598] pl
dc.date.accessioned 2017-06-09T14:53:07Z
dc.date.available 2017-06-09T14:53:07Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1734-6576 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/41486
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title The information architecture of the search interface in the International Children's Digital Library pl
dc.title.alternative Architektura informacji w interfejsie wyszukiwawczym do International Children’s Digital Library pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 43-60 pl
dc.identifier.weblink http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=251759&from=publication pl
dc.abstract.pl International Children's Digital Library powstała w 2002 r. jako efekt współpracy interdyscyplinarnego zespołu badawczego i dzieci. Architektura informacyjna i budowa interfejsu użytkownika do ICDL odzwierciedlają potrzeby najmłodszych użytkowników biblioteki cyfrowej. W artykule zanalizowano schemat informacyjno-wyszukiwawczy ICDL oparty na podziale atrybutów zbiorów biblioteki oraz opracowano jego wizualizację w postaci tabel. Strukturę interfejsu wyszukiwawczego porównano z zasadami projektowania architektury informacji sformułowanymi przez Rosenfelda i Morville'a. Pokazano, że ICDL oferuje swoim użytkownikom cztery główne narzędzia wyszukiwawcze: opcję wyszukiwania prostego, opcję wyszukiwania zaawansowanego, wyszukiwanie przez nazwę geograficzną oraz wyszukiwanie za pomocą słów kluczowych. Użytkownicy biblioteki mogą skorzystać także z możliwości przeglądania dostępnych książek na sześć różnych sposobów: przeglądania pełnej listy książek, listy autorów i ilustratorów, listy ostatnio dodanych do biblioteki książek, listy książek, które otrzymały nagrody, kolekcji i wystaw tematycznych. pl
dc.abstract.en The International Children's Digital Library set up in 2002 as an effect of interdisciplinary research team cooperation with children. Information architecture and user interface structure of the ICDL reflect the youngest digital library users' needs. The article presents the results of a search-information scheme analysis and how it is designed based on classification of the library books' collection. The scheme was visualized in tables. The ICDL offers its users four main search tools: simple search, advanced search, location search and keyword search. In addition, it is possible to browse books by six different ways: by Full Book List, Author and Illustrator List, Recently Added Books list, Award Winning Books list, Collections and by name of Exhibitions. pl
dc.subject.pl International Children's Digital Library pl
dc.subject.pl ICDL pl
dc.subject.pl architektura informacji pl
dc.subject.pl interfejs wyszukiwawczy pl
dc.subject.pl dzieci pl
dc.subject.pl biblioteka cyfrowa pl
dc.subject.en International Children's Digital Library pl
dc.subject.en ICDL pl
dc.subject.en user interface pl
dc.subject.en information architecture pl
dc.subject.en information searching pl
dc.subject.en children pl
dc.subject.en digital library pl
dc.description.number 2 (44) pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.eissn 2084-5464 pl
dc.title.journal Bibliotheca Nostra pl
dc.title.volume Architektura informacji pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-06-09 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska