Jagiellonian University Repository

Poziom fragipan i jego rola w kształtowaniu właściwości gleb pyłowych Pogórza Karpackiego

pcg.skipToMenu

Poziom fragipan i jego rola w kształtowaniu właściwości gleb pyłowych Pogórza Karpackiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Skiba, Stefan [SAP11013048] pl
dc.contributor.author Szymański, Wojciech [SAP13003405] pl
dc.date.accessioned 2017-06-09T12:09:07Z
dc.date.available 2017-06-09T12:09:07Z
dc.date.submitted 2011-06-09 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/41477
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Poziom fragipan i jego rola w kształtowaniu właściwości gleb pyłowych Pogórza Karpackiego pl
dc.title.alternative Fragipan horizon and its influence on properties of albeluvisols of the Carpathian Foothills pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 155 pl
dc.subject.pl gleby płowe opadowo-glejowe pl
dc.subject.pl mikromorfologia pl
dc.subject.pl minerały ilaste pl
dc.subject.pl Pogórze Karpackie pl
dc.subject.pl poziom fragipan pl
dc.subject.en Albeluvisols pl
dc.subject.en clay minerals pl
dc.subject.en Fragipan horizon pl
dc.subject.en micromorphology pl
dc.subject.en the Carpatian Foothills pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2011/109 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.contributor.reviewer Bednarek, Renata pl
dc.contributor.reviewer Zagórski, Zbigniew pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright