Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Skandaliści, geniusze, hochsztaplerzy : od Mélièsa do von Triera

Skandaliści, geniusze, hochsztaplerzy : od Mélièsa ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Kletowski, Piotr [SAP11018453] pl
dc.date.accessioned 2015-03-25T07:30:34Z
dc.date.available 2015-03-25T07:30:34Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0208-9130 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4145
dc.language pol pl
dc.title Skandaliści, geniusze, hochsztaplerzy : od Mélièsa do von Triera pl
dc.title.alternative Scandalists, geniuses, frauds : from Méliès to von Trier pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 16-17 pl
dc.description.number 13 pl
dc.identifier.eissn 1689-2445 pl
dc.title.journal Rzeczpospolita pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach