Jagiellonian University Repository

Młody, czyli mniej radziecki : wokół figury wyobcowania w kinematografii okresu pierestrojki

pcg.skipToMenu

Młody, czyli mniej radziecki : wokół figury wyobcowania w kinematografii okresu pierestrojki

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa