Jagiellonian University Repository

Search Statistics

Search Statistics for Nauki przyrodnicze

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 author_keyword:Azarbad, Hamed [USOS138277] 7 5,26% 0,00
2 author_keyword:Ayoub, Zahra [USOS76676] 6 4,51% 0,00
3 author_keyword:Baran, Tomasz [USOS63432] 6 4,51% 0,00
4 author_keyword:Bartoszewicz, Renata [SAP13016213] 6 4,51% 0,00
5 author_keyword:Biborski, Andrzej [USOS58074] 6 4,51% 0,00
6 affiliation_keyword:Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 5 3,76% 0,00
7 affiliation_keyword:Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 5 3,76% 0,00
8 affiliation_keyword:Wydział Chemii 5 3,76% 0,00
9 affiliation_keyword:Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 5 3,76% 0,00
10 author_keyword:Adamski, Juliusz [USOS1487] 5 3,76% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
133 100,00% 0,00