Jagiellonian University Repository

Red list of vascular plants of the Western Suwałki Lakeland, north-eastern Poland

pcg.skipToMenu

Red list of vascular plants of the Western Suwałki Lakeland, north-eastern Poland

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa