Jagiellonian University Repository

Głuchy brudnopis : antologia manifestów awangard Europy Środkowej

pcg.skipToMenu

Głuchy brudnopis : antologia manifestów awangard Europy Środkowej

Show full item record

dc.contributor.editor Kornhauser, Jakub [SAP14011874] pl
dc.contributor.editor Siewior, Kinga [SAP14012129] pl
dc.date.accessioned 2015-03-24T16:00:54Z
dc.date.available 2015-03-24T16:00:54Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3815-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4135
dc.language pol pl
dc.title Głuchy brudnopis : antologia manifestów awangard Europy Środkowej pl
dc.title.alternative Deaf draft : manifestos of Central European avant-gardes : an anthology pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 577, [1] pl
dc.abstract.pl Tom "Głuchy brudnopis : antologia manifestów awangard Europy Środkowej" stanowi wybór najważniejszych manifestów i tekstów programowych historycznych awangard środkowoeuropejskich, a zarazem prezentuje najciekawsze dla niej kierunki: czeski poetyzm i artyficjalizm, jugosłowiański zenityzm i hipnizm, rumuński integralizm czy wreszcie nadrealizm rozwijający się intensywnie w całym regionie. Wybór przedstawia teksty pisane od początku lat 20. XX wieku do (w większości) drugiej połowy lat 40., co pozwala prześledzić trajektorię rozwoju „nowej sztuki” w ówczesnej Czechosłowacji, Jugosławii i Rumunii. Książka, która jest głównym rezultatem projektu badawczego MNiSW/NPRH Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – innowacja czy naśladownictwo? prowadzonego przez młodych literaturoznawców na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ma pionierski i wieloaspektowy charakter. Redefiniuje zachodniocentryczną geopoetykę awangardy i odzyskuje dla dyskursu oryginalne propozycje estetyczne i ideologiczne powstałe w krajach Europy Środkowej. Co równie istotne, autorzy po raz pierwszy przedstawiają polskiemu czytelnikowi szereg inspirujących literacko tekstów, których stylistyczna i gatunkowa rozpiętość waha się od naukowej rozprawy do dadaistycznego żartu. pl
dc.abstract.en "Deaf Draft : Manifestos of Central European Avant-gardes : An Anthology" contains an exquisite selection of the essential manifestos, essays and artists’ statements created in the space of Central European avant-gardes. The book reveals the highlights of the region’s most influential artistic movements, like Czech Poetism and Artificialism, Serbian Zenitism and Hipnism, Romanian Integralism, or, finally, Surrealism, developing in an intensive way outside its French fatherland. The Authors present and analyse texts created in Bucharest, Prague, Bratislava, Zagreb or Belgrade from 1920s to the late 1940s in order to observe the main trajectories of the artistic evolution of the avant-garde theories. Being the crucial result of the Ministry of Science and Higher Education NPRH Research Programme, entitled Central- and East European Avant-Garde – Innovation or Imitation? created by the young literary theoreticians and critics at the Jagiellonian University in Krakow, the anthology has an innovative and multifarious character. It redefines the West-centric geopoetics of the avant-garde and recovers the original aesthetic and ideological concepts created in Central Europe. What is also important, the majority of the documents in the book is translated into Polish for the first time, bringing back into circulation a series of literary inspiring texts, oscillating between a scientific dissertation and a dada joke. pl
dc.subject.pl awangarda pl
dc.subject.pl modernizm pl
dc.subject.pl teoria literatury pl
dc.subject.en avant-garde pl
dc.subject.en modrernism pl
dc.subject.en literary theory pl
dc.description.series Awangarda/Rewizje pl
dc.description.publication 30 pl
dc.participation Kornhauser, Jakub: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)