Jagiellonian University Repository

Symfonia na ciszę i dwa milczenia

Symfonia na ciszę i dwa milczenia

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Piątkowski, Jerzy pl
dc.contributor.editor Skoczek, Tadeusz pl
dc.date.accessioned 2017-06-06T10:14:16Z
dc.date.available 2017-06-06T10:14:16Z
dc.date.issued 1987 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/41322
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Symfonia na ciszę i dwa milczenia pl
dc.title.alternative The symphony on the hush and two silences pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Zrzeszenie Studentów Polskich. Ośrodek Dokumentacji Kultury Studentów i Historii Ruchu Studenckiego pl
dc.description.physical 51 pl
dc.abstract.pl Tekst jest wierszem metafizycznym (poezja). pl
dc.abstract.en The text is a metaphysical verse (poetry). pl
dc.subject.pl literatura pl
dc.subject.pl poezja pl
dc.subject.pl polska poezja XX wieku pl
dc.subject.pl Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.en literature pl
dc.subject.en poetry pl
dc.subject.en Polish poetry in 20th century pl
dc.subject.en Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.title.container Studencki Almanach Poetycki 1980-1987 : VII Festiwal Kultury Studentów PRL pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); po opublikowaniu; 360; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska