Jagiellonian University Repository

Wiersz arabski : ewolucja formy

pcg.skipToMenu

Wiersz arabski : ewolucja formy

Show full item record

dc.contributor.author Siwiec, Paweł [SAP14006929] pl
dc.date.accessioned 2017-06-05T14:25:55Z
dc.date.available 2017-06-05T14:25:55Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-856-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/41278
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wiersz arabski : ewolucja formy pl
dc.title.alternative Arabic poem : evolution of the form pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 178, [1] pl
dc.description.publication 7,5 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36 pl
dc.identifier.project ROD UJ / S pl
dc.publisher.ministerial Księgarnia Akademicka pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa