Jagiellonian University Repository

A Kraków to… miasto innowacji : gospodarka kreatywna jako czynnik rozwoju miast na przykładzie Krakowa : adaptacja koncepcji "3T" Richarda Floridy

pcg.skipToMenu

A Kraków to… miasto innowacji : gospodarka kreatywna jako czynnik rozwoju miast na przykładzie Krakowa : adaptacja koncepcji "3T" Richarda Floridy

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa