Jagiellonian University Repository

Kraków miastem literatury UNESCO : międzynarodowy program promocji jako element strategii budowania marki miasta

pcg.skipToMenu

Kraków miastem literatury UNESCO : międzynarodowy program promocji jako element strategii budowania marki miasta

Show full item record

dc.contributor.author Świerczek, Katarzyna [USOS113221] pl
dc.date.accessioned 2017-06-05T12:45:09Z
dc.date.available 2017-06-05T12:45:09Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/41256
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.subject.other Miasto Kreatywne pl
dc.subject.other UNESCO pl
dc.subject.other literatura pl
dc.subject.other marketing terytorialny pl
dc.subject.other Kraków pl
dc.title Kraków miastem literatury UNESCO : międzynarodowy program promocji jako element strategii budowania marki miasta pl
dc.title.alternative Cracow city of literature by UNESCO : international promotion program as part of strategy to build the brand of the city pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 13-23 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 22-23 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2017/Zarzadzanie-Publiczne-1-2017/art/9203/ pl
dc.abstract.pl Praca relacjonuje przebieg i główne założenia udziału Krakowa w programie Miasta Kreatywne UNESCO. Jej celem było zaprezentowanie jak udział w tego typu projekcie może wpływać na realizacje strategii marketingowej miasta w odniesieniu do koncepcji marketingu terytorialnego. pl
dc.abstract.en This paper reports the main assumptions and the participation of Cracow in the UNESCO Creative Cities. It’s aim was therefore to show how participation in this type of project can aff ect the realization of the marketing strategy of the city in relation to the concept of territorial marketing. pl
dc.subject.en creative city pl
dc.subject.en UNESCO pl
dc.subject.en literature pl
dc.subject.en territorial marketing pl
dc.subject.en Cracow pl
dc.description.number 1 (37) pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843968ZP.16.003.6499 pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-05-30 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa