Jagiellonian University Repository

Kraków miastem literatury UNESCO : międzynarodowy program promocji jako element strategii budowania marki miasta

pcg.skipToMenu

Kraków miastem literatury UNESCO : międzynarodowy program promocji jako element strategii budowania marki miasta

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa