Jagiellonian University Repository

Problematyka tożsamości metropolitalnej w zarządzaniu terytorialnym metropolią Kraków

pcg.skipToMenu

Problematyka tożsamości metropolitalnej w zarządzaniu terytorialnym metropolią Kraków

Show full item record

dc.contributor.author Kożuch, Bartosz [USOS97352] pl
dc.date.accessioned 2017-06-05T12:32:29Z
dc.date.available 2017-06-05T12:32:29Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/41252
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Problematyka tożsamości metropolitalnej w zarządzaniu terytorialnym metropolią Kraków pl
dc.title.alternative The issue of metropolitan identity in managing the development of Cracow metropolis pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 51-64 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 63-64 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2017/Zarzadzanie-Publiczne-1-2017/art/9206/ pl
dc.abstract.pl W artykule zaprezentowano tożsamość metropolitalną, stanowiącą nowy typ tożsamości organizacyjnej, właściwy ośrodkom metropolitalnym, a także dokonano próby oceny jej znaczenia dla skutecznego zarządzania terytorialnego metropolią. Rozważania teoretyczne przeprowadzone zostały z wykorzystaniem analizy dokumentów dotyczących Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. pl
dc.abstract.en The article presents the metropolitan identity - understood as a new type of organizational identity, specifi c to metropolitan centers - and aims to assess its relevance to the territorial management of metropolis. Theoretical considerations were performed using the analysis of documents related to Cracow Metropolitan Area. pl
dc.subject.pl tożsamość organizacyjna pl
dc.subject.pl tożsamość metropolitalna pl
dc.subject.pl metropolizacja pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.pl zarządzanie terytorialne pl
dc.subject.en organizational identity pl
dc.subject.en metropolitan identity pl
dc.subject.en metropolisation pl
dc.subject.en Cracow pl
dc.subject.en territorial management pl
dc.description.number 1 (37) pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843968ZP.16.006.6502 pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-05-30 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa