Jagiellonian University Repository

Spór o Kartezjusza : polemika B. Wyszesławcewa z J. Maritainem dotycząca znaczenia filozofii Kartezjusza dla nowożytnej duchowości europejskiej

Spór o Kartezjusza : polemika B. Wyszesławcewa z J. ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska