Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Gumularz Mirosław
Kawecki Maciej
Laskowska Ewa
Osiej, Tomasz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Gumularz Mirosław
Kawecki Maciej
Laskowska Ewa
Osiej, Tomasz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Gumularz Mirosław
Kawecki Maciej
Laskowska Ewa
Osiej, Tomasz