Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Circular economy indicators in relation to eco-innovation in European regions

Circular economy indicators in relation to eco-innovation ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Smol, Marzena pl
dc.contributor.author Kulczycka, Joanna pl
dc.contributor.author Avdiushchenko, Anna [SAP14024318] pl
dc.date.accessioned 2017-06-01T07:06:24Z
dc.date.available 2017-06-01T07:06:24Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1618-954X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/41046
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Circular economy indicators in relation to eco-innovation in European regions pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 669-678 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 676-678 pl
dc.subject.en circular economy pl
dc.subject.en eco-innovation pl
dc.subject.en regional policy pl
dc.subject.en sustainability indicator pl
dc.subject.en waste reduction pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.doi 10.1007/s10098-016-1323-8 pl
dc.identifier.eissn 1618-9558 pl
dc.title.journal Clean Technologies and Environmental Policy pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska