Jagiellonian University Repository

Rodzina i grupa rówieśnicza : sprzymierzeńcy czy wzajemni konkurenci?

Rodzina i grupa rówieśnicza : sprzymierzeńcy czy ...

Show full item record

dc.contributor.author Ostafińska-Molik, Barbara [SAP11020062] pl
dc.contributor.editor Szczepańska-Woszczyna, Katarzyna pl
dc.contributor.editor Hronec, Martin pl
dc.date.accessioned 2015-03-24T08:18:03Z
dc.date.available 2015-03-24T08:18:03Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-62897-75-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4097
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Rodzina i grupa rówieśnicza : sprzymierzeńcy czy wzajemni konkurenci? pl
dc.title.alternative Family and a peer group : allies or competitors? pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej pl
dc.description.physical 215-226 pl
dc.abstract.pl Podstawowym środowiskiem społecznym oraz wychowawczym jednostki jest rodzina. Dostarcza ona bodźców, zdarzeń i informacji dla prawidłowego rozwoju dziecka. Grupa rówieśnicza jest zaś miejscem, gdzie jednostka wchodzi w liczne i różne kontakty interpersonalne, rozwija i doskonali umiejętności wykonawcze, afektywne i poznawcze. Te dwa środowiska są niezwykle ważne z perspektywy kształtowania zdrowego funkcjonowania indywidualnego i społecznego jednostki. Mogą sprzyjać temu procesowi, ale również mogą go zakłócać. pl
dc.abstract.en Basic social and educational environment is the family. It provides incentives, events and information for the proper development of the child. Peer group is the place where the human comes in many and varied interpersonal relationships, developing and improving skills of executive, affective and cognitive. These two environments are very important from the perspective of making the healthy functioning of the individual and society. They can contribute to this process, but it can also interfere with the functioning disturb. pl
dc.subject.pl kompetencje pl
dc.subject.pl konflikt pl
dc.subject.pl środowisko rozwoju pl
dc.subject.pl wpływ pl
dc.subject.pl zadania rozwojowe pl
dc.subject.en competence pl
dc.subject.en conflict pl
dc.subject.en development environment pl
dc.subject.en influence pl
dc.subject.en development task pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.title.container Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodziny pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)