Jagiellonian University Repository

Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce : możliwości, bariery, strategie

pcg.skipToMenu

Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce : możliwości, bariery, strategie

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska