Jagiellonian University Repository

Studia Iberystyczne

Studia Iberystyczne

 


Studia Iberystyczne to czasopismo naukowe wydawane przez Zakład Filologii Hiszpańskiej oraz Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1994 roku.

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom kultury, języków i literatury Hiszpanii, Portugalii oraz krajów Ameryki Łacińskiej. Publikowane teksty to oryginalne prace badawcze dotyczące następujących obszarów językowych: kastylijskiego, portugalskiego, katalońskiego i galisyjskiego.

Pierwsze numery Studiów Iberystycznych dostępne są wyłącznie w języku polskim. Od numeru 7 (2008) publikowane są artykuły w językach romańskich i po angielsku w celu upowszechnienia za granicą badań prowadzonych przez polskich hispanistów.

Czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej, która jednocześnie jest wersją pierwotną, oraz w papierowej.

Strona internetowa Studiów Iberystycznych

Collections in this community

Recent Submissions

 • Nawrocka Ewa
  Studia Iberystyczne, 2018 vol. 17 : Variedad de culturas : variedad de interpretaciones = Plurality of cultures : plurality of interpretations = Wielość kultur : wielość znaczeń, s. 5-6
  journal article | foreword
 • Kośmider-Sasor Rozalia
  Studia Iberystyczne, 2018 : Variedad de culturas : variedad de interpretaciones = Plurality of cultures : plurality of interpretations = Wielość kultur : wielość znaczeń n.o 17, s. 211-224
  journal article | academic paper punktacja MNiSW [2018 B]: 10
 • Słowik Magdalena
  Studia Iberystyczne, 2017 : Entre la lingüística y la didáctica = Between linguistics and didactics = Między językoznawstwem i dydaktyką n.o 16, s. 131-149
  journal article | academic paper
 • Zieliński Andrzej
  Studia Iberystyczne, 2017 : Entre la lingüística y la didáctica = Between linguistics and didactics = Między językoznawstwem i dydaktyką n.o 16, s. 215-228
  journal article | academic paper punktacja MNiSW [2017 B]: 10
 • Pawłowska Marta
  Studia Iberystyczne, 2017 : Entre la lingüística y la didáctica = Between linguistics and didactics = Między językoznawstwem i dydaktyką n.o 16, s. 111-129
  journal article | academic paper punktacja MNiSW [2017 B]: 10

View more

Search DSpace

Advanced Search

Communities & Collections

Browse

Discover

Pomoc