Jagiellonian University Repository

Miejsce dydaktyki ogólnej w przygotowaniu pedagogicznym nauczycieli akademickich

pcg.skipToMenu

Miejsce dydaktyki ogólnej w przygotowaniu pedagogicznym nauczycieli akademickich

Show full item record

dc.contributor.author Sajdak-Burska, Anna [SAP11116043] pl
dc.contributor.editor Denek, Kazimierz pl
dc.contributor.editor Kamińska, Aleksandra pl
dc.contributor.editor Oleśniewicz, Piotr pl
dc.date.accessioned 2015-03-23T14:08:38Z
dc.date.available 2015-03-23T14:08:38Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61991-91-5 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61991-60-1 (seria) pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4084
dc.language pol pl
dc.title Miejsce dydaktyki ogólnej w przygotowaniu pedagogicznym nauczycieli akademickich pl
dc.title.alternative General didactics in didactical preparation of academic teachers pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Wyższa Szkoła Humanitas pl
dc.description.physical 47-58 pl
dc.description.additional Autorka podpisana na publikacji: Anna Sajdak pl
dc.abstract.pl Artykuł podejmuje problematykę przygotowania pedagogicznego nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć. Zgodnie z zaleceniem nr 4 sformułowanym przez Grupę wysokiego szczebla ds. modernizacji szkolnictwa wyższego (http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/modernisation_en.pdf) wszystkie osoby nauczające w szkolnictwie wyższym powinny do 2020 roku odbyć certyfikowane przeszkolenie pedagogiczne. Zasadnym staje się więc postawienie pytania o to, jakie kompetencje potrzebne są nauczycielowi akademickiemu do nauczania. Autorka przyjmuje propozycję niemieckiej badaczki zajmującej się dydaktyką szkoły wyższej I.Stahr, która opisując „kompetencję do nauczania” (Lehrkompetenz) wskazuje pięć jej wymiarów: kompetencje związane z dydaktyką ogólną, kompetencje społeczne, kompetencje metodyczne związane z dydaktyką przedmiotową, kompetencje systemowe oraz kompetencje osobowe. Podjęcie wskazanego tropu uzasadnia powoływanie w uczelniach interdyscyplinarnych zespołów zajmujących się wspieraniem rozwoju nauczycieli akademickich, w których ważne miejsce będą zajmować pedagodzy reprezentujący dydaktykę ogólną. pl
dc.abstract.en This article concerns didactical preparation of academic teachers. According to Recommendation no. 4 by the High Level Group for Modernisation of Higher Education (see http://ec.europa.eu/education/higher education/doc/modernisation_en.pdf) all teachers working in the institutions of higher education shall complete certified didactical training by 2020. Therefore, it is reasonable to put forward the question of competence that academic teachers need to be effective. For the present paper I assumed concept suggested by a German researcher involved in didactics of higher education, I. Stahr, who points five dimensions of "teaching competence" (Lehrkompetenz): general didactics-related competence, social competence, methodological competence related to subject didactics, system competence and personal competence. Following this concept, it seems reasonable to create interdisciplinary academic teams for supporting academic teachers development with substantial influence of educationists representing general didactics. pl
dc.subject.pl przygotowanie pedagogiczne pl
dc.subject.pl dydaktyka ogólna pl
dc.subject.pl kompetencje do nauczania pl
dc.subject.pl kształcenie w szkołach wyższych pl
dc.subject.en didactical preparation pl
dc.subject.en general didactics pl
dc.subject.en teaching competence pl
dc.subject.en education in institutions of higher education pl
dc.description.series Edukacja Jutra pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.container Od uniwersytetu do starości : aspekty edukacji osób dorosłych pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)