Jagiellonian University Repository

Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych dzieci w młodszym wieku szkolnym

Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych dzieci w młodszym ...

Show full item record

dc.contributor.author Guzik, Agnieszka [SAP11216404] pl
dc.contributor.editor Surma, Barbara pl
dc.date.accessioned 2017-05-24T10:56:15Z
dc.date.available 2017-05-24T10:56:15Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7614-108-4 (Ignatianum) pl
dc.identifier.isbn 978-83-7767-173-3 (WAM) pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/40819
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych dzieci w młodszym wieku szkolnym pl
dc.title.alternative Diagnosing educational needs of children in early stages of education pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Akademia Ignatianum pl
dc.pubinfo : Wydawnictwo WAM pl
dc.description.physical 91-115 pl
dc.description.additional Bibliogr. pl
dc.identifier.weblink http://pbc.biaman.pl/Content/30662 pl
dc.subject.pl uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pl
dc.subject.pl specyficzne trudności w uczeniu się pl
dc.subject.pl diagnoza pl
dc.subject.en student with special educational needs pl
dc.subject.en special dificulties in learning pl
dc.subject.en diagnosis pl
dc.description.publication 1,4 pl
dc.title.container Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-05-22 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)