Jagiellonian University Repository

Specyfika komunikacji w procesie edukacyjnym : obszary zagrożeń manipulacyjnych

pcg.skipToMenu

Specyfika komunikacji w procesie edukacyjnym : obszary zagrożeń manipulacyjnych

Show full item record

dc.contributor.author Guzik, Agnieszka [SAP11216404] pl
dc.contributor.author Huget, Patrycja [SAP11018094] pl
dc.contributor.editor Aksman, Joanna pl
dc.date.accessioned 2017-05-24T10:46:13Z
dc.date.available 2017-05-24T10:46:13Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7571-164-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/40815
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Specyfika komunikacji w procesie edukacyjnym : obszary zagrożeń manipulacyjnych pl
dc.title.alternative Specificity of communication in educational process : manipulative risk areas pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM pl
dc.description.physical 45-51 pl
dc.description.additional Streszcz. po pol. pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/5315 pl
dc.abstract.pl W prezentowanej publikacji poruszamy teoretyczne zagadnienia dotyczące skutków działań manipulacyjnych w szkole. W literaturze przedmiotu brakuje jednoznacznej definicji pojęcia "manipulacja". Przyjęłyśmy, że istotą działań manipulacyjnych jest pomijanie podmiotowości osoby poddawanej oddziaływaniom wychowawczym i dydaktycznym. Rozważania koncentrują się więc przede wszystkim na wpływie manipulacji na trudności w komunikacji nauczyciel - uczeń. pl
dc.subject.pl komunikacja pl
dc.subject.pl manipulacja pl
dc.subject.pl rzeczywistość szkolna pl
dc.subject.en communication pl
dc.subject.en manipulation pl
dc.subject.en school reality pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Manipulacja : pedagogiczno-społeczne aspekty pl
dc.title.volume Komunikacja, dydaktyka, wychowanie a manipulacja pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-05-22 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska