Jagiellonian University Repository

Śmierć Ojca

Śmierć Ojca

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Jania, Tadeusz pl
dc.date.accessioned 2017-05-23T12:31:04Z
dc.date.available 2017-05-23T12:31:04Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.isbn 83-7422-027-9 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7422-027-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/40788
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Śmierć Ojca pl
dc.title.alternative The Father's death pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej pl
dc.description.physical 180 pl
dc.description.additional Wiersz powstał 6 kwietnia 2005 r. pl
dc.abstract.pl Tekst jest wierszem metafizycznym na temat relacji człowieka z Bogiem (poezja o śmierci papieża Jana Pawła II). pl
dc.abstract.en The text is a metaphysical verse on the relationship between a man and God (poetry on the death of Pope John Paul II). pl
dc.subject.pl literatura pl
dc.subject.pl poezja pl
dc.subject.pl polska poezja XXI wieku pl
dc.subject.pl Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.pl liryka metafizyczna pl
dc.subject.pl poezja metafizyczna pl
dc.subject.pl poezja religijna pl
dc.subject.pl chrześcijaństwo pl
dc.subject.pl kultura chrześcijańska pl
dc.subject.pl poezja chrześcijańska pl
dc.subject.pl Bóg pl
dc.subject.pl człowiek pl
dc.subject.pl Jan Paweł II (1920-2005) pl
dc.subject.pl Karol Wojtyła (1920-2005) pl
dc.subject.pl elegia pl
dc.subject.pl śmierć Jana Pawła II pl
dc.subject.pl eschatologia pl
dc.subject.pl eschatologizm pl
dc.subject.pl nowa metafizyczność pl
dc.subject.en literature pl
dc.subject.en poetry pl
dc.subject.en Polish poetry in 21st century pl
dc.subject.en Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.en metaphysical lyrics pl
dc.subject.en metaphysical poetry pl
dc.subject.en religious poetry pl
dc.subject.en Christianity pl
dc.subject.en Christian culture pl
dc.subject.en Christian poetry pl
dc.subject.en God pl
dc.subject.en man pl
dc.subject.en John Paul II (1920-2005) pl
dc.subject.en Carol Wojtyla (1920-2005) pl
dc.subject.en elegy pl
dc.subject.en death of John Paul II pl
dc.subject.en eschatology pl
dc.subject.en eschatologism pl
dc.subject.en new metaphysics (new metaphysicsness, new metaphysical poetry) pl
dc.title.container Godzina dwudziesta pierwsza trzydzieści siedem : głos poetów po śmierci Papieża Polaka : antologia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Archiwum UJ pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); po opublikowaniu; 144; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska