Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Nicotinamide and trigonelline studied with ...



Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Chemii Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków nie afiliował
Jaworska Aleksandra
Małek Kamilla
Marzec Katarzyna M.
Barańska Małgorzata

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Chemii Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Jaworska Aleksandra
Małek Kamilla
Marzec Katarzyna M.
Barańska Małgorzata

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Chemii Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Jaworska Aleksandra
Małek Kamilla
Marzec Katarzyna M.
Barańska Małgorzata