Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pieśń o Bogu uobecnionym

Pieśń o Bogu uobecnionym

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Dyndur, Magdalena pl
dc.contributor.editor Orkiszewski, Tomasz pl
dc.contributor.editor Kozłowski, Janusz pl
dc.date.accessioned 2017-05-23T08:45:49Z
dc.date.available 2017-05-23T08:45:49Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.isbn 83-7270-326-4 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7270-326-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/40747
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Pieśń o Bogu uobecnionym pl
dc.title.alternative The Song on God Made Present pl
dc.title.alternative The Song on God Becoming Present pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Lublin : Polihymnia pl
dc.description.physical 27-28 pl
dc.description.additional Utwór wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Poezji, Pieśni i Plastyki "O dar Eucharystii" (2005). pl
dc.abstract.pl Tekst jest wierszem metafizycznym o relacji człowieka z Bogiem (o Wieczerniku). pl
dc.abstract.en The text is a metaphysical verse on the relationship between a man and God (on the Cenacle). pl
dc.subject.pl literatura pl
dc.subject.pl poezja pl
dc.subject.pl polska poezja XXI wieku pl
dc.subject.pl Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.pl liryka metafizyczna pl
dc.subject.pl poezja metafizyczna pl
dc.subject.pl poezja religijna pl
dc.subject.pl chrześcijaństwo pl
dc.subject.pl kultura chrześcijańska pl
dc.subject.pl poezja chrześcijańska pl
dc.subject.pl Bóg pl
dc.subject.pl człowiek pl
dc.subject.pl modlitwa pl
dc.subject.pl eschatologia pl
dc.subject.pl eschatologizm pl
dc.subject.pl hagiografia pl
dc.subject.pl kontemplacja pl
dc.subject.pl Wieczernik pl
dc.subject.pl Eucharystia pl
dc.subject.pl Biblia pl
dc.subject.pl Ewangelia pl
dc.subject.pl Wielki Czwartek pl
dc.subject.pl Jezus Chrystus pl
dc.subject.pl Apostołowie pl
dc.subject.en literature pl
dc.subject.en poetry pl
dc.subject.en Polish poetry in 21st century pl
dc.subject.en Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.en metaphysical lyrics pl
dc.subject.en metaphysical poetry pl
dc.subject.en religious poetry pl
dc.subject.en Christianity pl
dc.subject.en Christian culture pl
dc.subject.en Christian poetry pl
dc.subject.en God pl
dc.subject.en man pl
dc.subject.en prayer pl
dc.subject.en eschatology pl
dc.subject.en eschalogism pl
dc.subject.en hagiography pl
dc.subject.en contemplation pl
dc.subject.en Cenacle pl
dc.subject.en Eucharist pl
dc.subject.en Bible pl
dc.subject.en Gospel pl
dc.subject.en Holy Thursday [Maundy Thursday] pl
dc.subject.en Jesus Christ pl
dc.subject.en Apostles pl
dc.title.container O dar Eucharystii pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Archiwum UJ pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); po opublikowaniu; 144; pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska