Jagiellonian University Repository

Dwa kazania wygłoszone po śmierci królowej Konstancji i Zygmunta III

pcg.skipToMenu

Dwa kazania wygłoszone po śmierci królowej Konstancji i Zygmunta III

Show full item record

dc.contributor.author Niedźwiedź, Jakub [SAP11017663] pl
dc.date.accessioned 2017-05-22T07:31:18Z
dc.date.available 2017-05-22T07:31:18Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64003-67-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/40698
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Dwa kazania wygłoszone po śmierci królowej Konstancji i Zygmunta III pl
dc.title.alternative Two sermons preached after the deaths of Sigismund III Vasa and Constance of Austria pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa pl
dc.description.physical 199, [2] pl
dc.description.additional Autorzy tekstów źródłowych: "Żałoba po śmierci najjaśniejszej Konstancji królowej polskiej" - Jakub Olszewski, "Kazanie pogrzebne królewskie" - Andrzej Schönflissius. Oprac. Jakub Niedźwiedź pl
dc.subject.pl literatura polska XVII wieku pl
dc.subject.pl kazanie polskie pl
dc.subject.pl barok pl
dc.subject.pl kaznodziejstwo pl
dc.subject.pl retoryka pl
dc.subject.pl Jakub Olszewski pl
dc.subject.pl Jędrzej Schönflissius pl
dc.subject.pl Zygmunt III Waza pl
dc.subject.pl Konstancja Habsburżanka pl
dc.subject.pl Wilno pl
dc.subject.pl Wielkie Księstwo Litewskie pl
dc.description.series Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej; t. 29 pl
dc.description.publication 12 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Staropolskiej pl
dc.subtype SourceEditorship pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); po opublikowaniu; 12; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska