Jagiellonian University Repository

Zachodnioniemieckie tygodniki "Die Zeit" i "Rheinischer Merkur" jako przykład prasy opiniotwórczej

pcg.skipToMenu

Zachodnioniemieckie tygodniki "Die Zeit" i "Rheinischer Merkur" jako przykład prasy opiniotwórczej

Show full item record

dc.contributor.author Szymańska, Agnieszka [SAP11018723] pl
dc.date.accessioned 2017-05-18T13:32:09Z
dc.date.available 2017-05-18T13:32:09Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.issn 1643-8299 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/40649
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Zachodnioniemieckie tygodniki "Die Zeit" i "Rheinischer Merkur" jako przykład prasy opiniotwórczej pl
dc.title.alternative West German weeklies "Die Zeit" and "Rheinischer Merkur" as an example of opinion leading media pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 37-50 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/577 pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.eissn 2451-0858 pl
dc.title.journal Państwo i Społeczeństwo pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-05-18 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska