Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

A pre-9/11 novel : Kapitoil by Teddy WayneAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filologiczny nie afiliował
Kowal Ewa

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filologiczny
Kowal Ewa

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filologiczny
Kowal Ewa