Jagiellonian University Repository

Wycena kapitału ludzkiego : na przykładzie Grupy Kapitałowej Comarch S.A.

pcg.skipToMenu

Wycena kapitału ludzkiego : na przykładzie Grupy Kapitałowej Comarch S.A.

Show full item record

dc.contributor.author Majchrowska, Gabriela [USOS133642] pl
dc.contributor.author Tomkiewicz, Kamil [USOS133619] pl
dc.date.accessioned 2017-05-17T12:37:19Z
dc.date.available 2017-05-17T12:37:19Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2080-6000 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/40618
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Wycena kapitału ludzkiego : na przykładzie Grupy Kapitałowej Comarch S.A. pl
dc.title.alternative Valuation of human capital on the example of Capital Group of Comarch Joint Stock Company pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 73-85 pl
dc.identifier.weblink https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/27054/edition/24467 pl
dc.abstract.pl Cel artykułu skupia się na wskaźnikach dotyczących wyceny kapitału ludzkiego. Obiektem badań, a zarazem odwołaniem się do praktycznego zastosowania wskaźników kapitału ludzkiego jest Grupa Kapitałowa Comarch S.A. W analizie zastosowano metodę finansową. Do analizy przekrojowej wyceny kapitału ludzkiego wykorzystano dane finansowe Grupy Kapitałowej Comarch S.A. znajdujące się w raportach rocznych. Na podstawie wybiórczej analizy wskaźnikowej charakteryzowano Grupę Kapitałową Comarch S.A. pod względem inwestycji w kapitał ludzki. Badana grupa kapitałowa stara się inwestować w kapitał ludzi. pl
dc.abstract.en The objective of the work focuses on the indicators for the measurement of human capital. The object of the research and reference to the practical application of human capital indicators is Comarch SA. A financial method was applied in the analysis. For cross-sectional analysis of human capital valuation financial data of Comarch Capital Group contained in the annual reports were used. Based on the selective ratio analysis Comarch Group SA was characterized in terms of investment in human capital. Comarch SA tries to invest in human capital. pl
dc.subject.pl Grupa Kapitałowa Comarch S.A. pl
dc.subject.pl kapitał ludzki pl
dc.subject.pl metoda finansowa pl
dc.subject.pl wskaźniki kapitału ludzkiego pl
dc.subject.en Comarch SA pl
dc.subject.en human capital pl
dc.subject.en financial method pl
dc.subject.en indicators of human capital pl
dc.description.number 2 (15) pl
dc.identifier.eissn 1899-3192 pl
dc.title.journal Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-05-17 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 3; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)