Jagiellonian University Repository

Turyści czy spacerowicze? : próba charakterystyki uczestników spacerów literackich

pcg.skipToMenu

Turyści czy spacerowicze? : próba charakterystyki uczestników spacerów literackich

Show full item record

dc.contributor.author Pudełko, Agnieszka [USOS96117] pl
dc.date.accessioned 2017-05-12T09:11:47Z
dc.date.available 2017-05-12T09:11:47Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/40492
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Turyści czy spacerowicze? : próba charakterystyki uczestników spacerów literackich pl
dc.title.alternative Tourists or walkers? : an attempt to the characteristic of patricipants of literary walks pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 37-52 pl
dc.identifier.weblink http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/802 pl
dc.abstract.pl W 2013 roku Kraków stał się częścią prestiżowej Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie literatury. W związku z tym oferta wydarzeń związanych z tą tematyką jest systematycznie poszerzana. Jednym z jej elementów są spacery literackie organizowane przez kilka instytucji w mieście. Jest to rodzaj oprowadzania po zakamarkach miasta związanych z pisarzami, ich dziełami lub innymi wydarzeniami istotnymi dla literatury. Głównym celem artykułu jest zbadanie odbiorców oferty spacerów literackich, przeprowadzone ze względu na konieczność podnoszenia jakości świadczonych usług. Poza celem stricte utylitarnym, badanie nakierowane jest na wypełnienie luki badawczej w zakresie znajomości potencjalnych uczestników turystyki literackiej. We wstępie tekstu zarysowana została specyfika spacerów literackich w kontekście turystyki kulturowej. Dalej przedstawione zostały wyniki badań ankietowych, prowadzonych od kwietnia do października 2016 r., wsparte obserwacją prowadzoną w czasie oprowadzania grup i osób indywidualnych. Na koniec sformułowano rekomendacje do dalszych działań. pl
dc.abstract.en In 2013 Krakow became a part of the UNESCO Creative Cities Network as a city of literature. As a result, the range of literature events systematically increased. Among others literary walks are being organized by a few cultural institutions in the city. It is a kind of guided tour through the city’s nooks and crannies connected with writers, books and other important literary events. The main aim of this article is to present the results of an audience survey designed to gather knowledge about the participants of literary walks, and to fill the research gap about potential literary tourists. In the introduction the literary walks are presented through the theoretical concept of cultural tourism. Furthermore results of the audience survey, conducted from April to November 2016, are shown. The findings are complemented by a participant observation accomplished during guiding groups and individuals. In the end recommendations for further actions are presented. pl
dc.subject.pl turystyka literacka pl
dc.subject.pl spacery literackie pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.en literary tourism pl
dc.subject.en literary walks pl
dc.subject.en Kraków pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 1689-4642 pl
dc.title.journal Turystyka Kulturowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-05-27 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska